Mijn visie

Mijn visie op Complementaire Geneeskunde

Complementaire Geneeskunde is voor mij een aanvullende geneeswijze, die niet alleen naar een specifieke klacht kijkt, maar tegelijkertijd naar het geheel van de mens. Ik kijk ook naar de geestelijke en emotionele achtergrond van de mens en die neem ik mee in de behandeling, op deze wijze kan ik het persoonlijk welbevinden van de cliënt nog meer verbeteren. De mens in zijn geheel zien.

Visie op hoe, wie wat en waarom ik cliënten ga behandelen:

  • Ik behandel de mensen op de eerste plaats vanuit mededogen en liefde voor de mens die geestelijk of lichamelijk lijdt. Voor mij voelt dit  als een roeping. Het geeft mij zoveel blijdschap en plezier dat ik dit werk in de toekomst mag gaan doen. Ik weet dat het mijn dagen vult met dankbaarheid dat ik mijn kennis en inzichten op een integere manier mag gaan overdragen. 
  • Door in de toekomst  met volle aandacht en gevoel bij de pijn, het verdriet of de emotionele gebeurtenis van een ander te zijn, ben ik van mening dat er een mooie vertrouwensband gaat ontstaan. Hierdoor kan de cliënt diep in zijn bewustzijn doordringen, krijgt de cliënt nieuwe inzichten en kan verbanden zien tussen de gebeurtenissen. Ik ga werken met de aura, de chakra’s, en de Bach bloesem, De ankh  en hierdoor wordt het zelf herstellend vermogen geactiveerd, wat diep doorwerkt op lichaam, ziel en geest. 
  • Met mijn gevoel, kennis en inzicht kan ik op een verantwoorde wijze een mens in balans brengen en behandelen. Dat doe ik ook met intuïtie en afstemming.