Reguliere behandelwijzen

Als erkend ZZP’er in de reguliere zorg voldoe ik aan de eisen van Mijn Keurmerk*.

* Mijn Keurmerk is er op gericht, op basis van wet- en regelgeving, kwaliteit en ondernemerschap, dat de zzp’er in het digitale dossier bewijzen toe kan voegen zodat men kan aantonen aan de specifieke eisen te voldoen. 

Ik werk een aantal uren in de reguliere zorg , voornamelijk de ouderen zorg bij mensen met dementie of met somatische klachten. Ook werk ik graag met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dit alles geeft mij een voldoening maar vooral ook het gevoel dat ik een brug mag slaan tussen complementaire en reguliere zorg.

Binnen de zorg ben ik ook sponsor van een servicestoel in het Laurentius ziekenhuis te Roermond.